Volledige begeleiding voor uw verbetertrajecten

Planning - Voorbereiding - Opleiding - Implementatie - Evaluatie - Nazorg

Op projectmatige - of interim basis 

Continue Verbetering in Operations

U weet dat er nog veel ruimte is voor verbetering in uw onderneming en u wilt er werk van maken.

 • Eenvoudig dagelijks management (DMS) op de werkvloer - met of zonder software : elke medewerker weet wat hij/zij moet doen, en kent de prioriteiten.
 • OEE : de meetbare productiviteit van uw installaties, met gegarandeerde productiviteitsstijgingen.
 • 5S Werkplekorganisatie.
 • Omsteltijdreducties (SMED) van uw productielijnen.
 • Gepland en Autonoom onderhoud (GO/AO).
 • Verbeterprojecten (Kaizens) voor en door uw medewerkers.

Competente en gemotiveerde medewerkers

U wilt de tevredenheid en effectiviteit van uw medewerkers verder verbeteren. U wilt hen helpen om nog beter samen te werken.

 • Effectief en prettig communiceren : de invloed van persoonlijkheid en communicatiestijl.
 • Functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen voor elke medewerker.
 • Opzet van functiebeschrijvingen.
 • Gestructureerd competentie- en opleidingsmanagement.
 • Onafhankelijk advies bij rekrutering.

Managementadvies

U weet dat uw organisatie beter kan en u wilt dat aanpakken.

 • Onafhankelijk advies van een ervaringsdeskundige over uw organisatie, processen en bedrijfscultuur.
 • Sparringpartner voor uw vragen en ideeën over opportuniteiten en verbetertrajecten
 • Ondersteuning bij verandermanagement.

Beleidsimplementatie (Policy Deployment)

Het is een uitdaging om alle neuzen in dezelfde richting te houden, met focus op de primaire doelstellingen.

 • Een duidelijke en eenvoudige structuur: startend van uw visie en de bedrijfsmissie, via KMI's en KPI's tot de activiteiten van uw verbeterteams en van elke medewerker.
 • Prioriteiten bepalen via verlieskostenmatrix (Loss Cost) en Lean verliezen.

Kwaliteitsmanagement  en -controle (QA/QC)

U wilt de kwaliteit van uw producten en activiteiten verhogen, dankzij geïntegreerde kwaliteitszorg.

 • Met duidelijke kwaliteitsdoelstellingen naar een echte kwaliteitscultuur.
 • Kwaliteit meten, opvolgen en bijsturen.
 • Kwaliteitsdialogen door en met de medewerkers.

Veiligheid en Gezondheid 

U vindt veiligheid en gezondheid essentieel en zoekt een integrale aanpak voor en met uw medewerkers.

 • Onafhankelijk assessment van de veiligheidscultuur op de werkvloer en bij uw management.
 • Veiligheids- en gezondheidsdialogen door en met de medewerkers.
 • Interactieve veiligheidsopleidingen.
 • De leidinggevende wordt veiligheidscoach.
 • Toolboxmeetings voor veiligheid en gezondheid
 • Geborgd systeem van veiligheids-meldingen volgens de PDCA of DMAIC  methode.
©2021 PS Advies & Support - Joseph Wauterslaan 14, 1981 Hofstade
Ondernemingsnummer :  0786.630.606
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin